II CONCURSO DE VINOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA

El Ayuntamiento de Laguardia ha puesto en marcha el II Concurso de Vinos Institucionales con el objetivo de buscar y seleccionar un vino tinto y uno blanco que se convertirán en las marcas representativas de esta institución hasta mayo de 2021. Fecha en la que está prevista la celebración del tercer concurso para los próximos 12 meses. Los vinos ganadores se servirán por tanto en todos los actos municipales y servirán de obsequio para los compromisos municipales.

BASES DEL CONCURSO

1. El II Concurso de Vinos Institucionales del Ayuntamiento de Laguardia está abierto a todas las bodegas de Laguardia amparadas dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

2. En este concurso se elegirán dos vinos institucionales en las categorías de vino tinto joven y vino blanco joven. Las bodegas no estarán obligadas a presentarse a las dos categorías, pudiendo elegir en cual quieren competir.

3. El Ayuntamiento pagará al ganador el precio del vino establecido en bodega y el precio de la unidad de la botella no deberá superar los 5 euros.

4. Las muestras estarán compuestas por dos botellas por cada categoría.

5. El plazo de presentación de las muestras será del 12 al 22 de mayo, ambos días incluidos.

6. Las muestras se deberán presentar en las oficinas del Ayuntamiento de Laguardia ubicadas en la plaza Mayor nº 1.

7. La elección de los vinos ganadores se realizará mediante una cata ciega que se celebrará el sábado 23 de mayo.

8. El panel de cata estará compuesto por un grupo de seis mujeres de Laguardia ajenas a cualquier bodega del municipio.

9. El Ayuntamiento propondrá el modelo de ficha de cata que se utilizará durante el desarrollo del concurso y velará por la imparcialidad y el correcto desarrollo del mismo.

10. El Ayuntamiento mantendrá en las botellas la etiqueta original del vino ganador y diseñará una pequeña pegatina identificativa para los mismos. En estas pegatinas se podrá leer ‘Ganador del Concurso de Vinos Institucionales del Ayuntamiento de Laguardia’.

11. El ganador deberá comprometerse a abastecer al Ayuntamiento con este mismo vino durante todo el año.

BIASTERIKO UDALAREN ARDO INSTITUZIONALEN II LEHIAKETA

Biasteriko Udalak martxan jarri du Ardo Instituzionalen II Lehiaketa hurrengo helburuarekin: ardo beltz eta ardo zuri bana bilatu eta aukeratzea 2021ko maiatzara bitarte instituzio hau ordezkatuko duten markak bilakatzeko. Data horretan hirugarren lehiaketa egitea aurreikusten da, hurrengo 12 hilabeteetarako. Hortaz, ardo irabazleak ekitaldi institucional guztietan zerbitzatuko dira eta era berean, udal- konpromisoetako opari gisa erabiliko dira.

LEHIAKETAKO OINARRIAK

1. Biasteriko Udalaren Ardo Instituzionalen II Lehiaketan Errioxa Jatorri Deituka Kalifikatua duten Guardiako upeltegi guztiek parte har dezakete.

2. Lehiaketa honetan bi ardo instituzional hautatuko dira ardo beltz gaztea eta ardo zuri gaztea kategorietan. Upeltegiak ez daude behartuta kategoria bietan aurkeztera, zeinetan lehiatu nahi duten aukera dezakete.

3. Udalak irabazleari ordaindu egingo diogu upeltegian ezarritako ardoaren prezioa eta botila- unitateko prezioa ezin izango da 5 eurotik gorakoa izan.

4. Laginak kategoria bakoitzeko bi botilaz osatuta egongo dira.

5. Laginak aurkezteko epea maiatzaren 12tik 22ra izango da, biak barne.

6. Laginak Plaza Nagusiko 1 zenbakian kokatuta dauden Biasteriko Udaleko bulegoetan aurkeztu beharko dira.

7. Ardo irabazleen aukeraketa dastatze-itsu bidez egingo da, maiatzaren 23an.

8. Dastatze-taldea Biasteriko sei emakumeekin osatuta egongo da.

9. Udalak lehiaketan erabiliko den dastatze-fitxa eredua proposatuko du eta inpartzialtasunaz eta garapen egokiaz arduratu egingo da.

10. Udalak ardo irabazlearen jatorrizko etiketa mantenduko du eta horiei gehitzeko identifikazio-pegatina txiki bat diseinatuko du. Pegatina hauetan “Biasteriko Udalaren Ardo Instituzionalen Lehiaketako irabazlea” irakurriko da.

11. Irabazleak ardo honekin berarekin Udala urtebetez hornitzeko konpromisoa hartu beharko du.